Ysgol gyfun ddwyieithog ar gyfer disgyblion 11-16 oed yw Ysgol Y Gader sydd yn gwasanaethu ardal Dolgellau a'r cyffiniau yn Ne Meirionnydd. Sefydlwyd Ysgol Ramadeg i fechgyn yn Nolgellau yn 1665, ac fe barhaodd y drefn ramadeg gyda darpariaeth breswyl hyd 1962 pan sefydlwyd y drefn gyfun bresennol a chroesawyd merched i'r ysgol, gan gynnwys merched o hen ysgol Dr. Williams. Mae gan yr ysgol draddodiad hir o lwyddiant academaidd,ac yr ydym yn rhoi gwerth mawr ar ddatblygiad cymdeithasol ein disgyblion. Ymfalchiwn ein bod yn ysgol hapus, gyfeillgar a chroesawgar. Yn y tudalennau canlynol mae gwybodaeth ar gyfer disgyblion, rhieni, darpar rieni ac unrhyw un arall sydd yn dymuno cael blas o'r ysgol. Byddwn yn falch o dderbyn unrhyw ymholiadau pellach neu i drefnu i chi ymweld a'r ysgol.

transparent logo


Hepgor Navigation

Navigation

Hepgor Categoriau'r cwrsHepgor Newyddion Diweddaraf

Newyddion Diweddaraf

  • 7 Rhag, 17:33
    Sue Ellis
    Cinio Nadolig / Christmas Lunch mwy...
  • 7 Rhag, 17:31
    Sue Ellis
    Cyngerdd Nadolig / School Christmas Concert mwy...

Logo

Hepgor Calendr

Calendr

Su Ll Ma Me Ia Gw Sa
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 Heddiw Dydd Mawrth, 25 Gorffennaf 25 26 27 28 29
30 31